Skip to content

Byl Santa šamanem?

24/12/2009

Byl Santa šamanem?

Na začátek rovnou řeknu, že si absolutně nemyslím, že:

1. pojídání hub by v křesťanském rytu hrálo nějakou roli

2. „santa“ je anagram pro slovo satan… 🙂

Všichni ovšem víme, že se do křesťanských tradic nutně začlenily určité předkřesťanské vlivy a motivy (např. na jihu máme orgastické tance, které se završují exorcismem v kostele), ačkoli se jejich významy můžou leckdy částečně překrývat – např. kříž byl někdy vykládán jako strom života (ikongrafické vyobrazení kříže jako stromu) na kterém se je vykonána sakrální oběť, což se svým významem částečně kryje se symbolikou věčně zeleného pohanského „stromu života“, neboli vánočního stromku (mýtus o Osirisovi říká, že po jeho smrti na jeho hrobě vyrostl smrk, severoameričtí indiáni považovali smrk za jakési „tělo boží“).

Co se týče Santy Clause je podobnost s šamanskými legendami skutečně zarážející (např. motiv letu a sestup komínem, možná i časová shoda šamanských rituálů požívání hub s Vánocemi – slunovratem). Jisté je, že původně všechny tyto motivy nebyly pouhou fantazií pro děti, ale byly naplněné hlubokým obsahem, a proto podle mého (možná pseudoreligionistického) chápání lze Santu do určité míry identifikovat se severským šamanem.

O vlivu germánských pohanských tradic na dnešní vánoční svátky a paralelách mezi Santa Clauem a bohem Odinem se lze dočíst v podkapitole „Influence of Germanic paganism and folklore“ v článku o Santa Clausovi na Wikipedii: Santa Claus – Wikipedia

– oblečení určené k rituálnímu pojídání hub

Pár citátů o „šamanské teorii“.

Although most people see Christmas as a Christian holiday, most of the symbols and icons we associate with Christmas celebrations are actually derived from the shamanistic traditions of the tribal peoples of pre-Christian Northern Europe. The sacred mushroom of these people was the red and white amanita muscaria mushroom … These peoples lived in dwellings made of birch and reindeer hide, called ‘yurts.’ Somewhat similar to a teepee, the yurt’s central smoke hole is often also used as an entrance. After gathering the mushrooms from under the sacred trees where they appeared, the shamans would fill their sacks and return home. Climbing down the chimney-entrances, they would share out the mushroom’s gifts with those within … Santa also dresses like a mushroom gatherer. When it was time to go out and harvest the magical mushrooms, the ancient shamans would dress much like Santa, wearing red and white fur-trimmed coats and long black boots.” -Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

„Přestože většina lidí považuje Vánoce za Křesťanský svátek, většina symbolů a ikon, které asociujeme s Vánocemi, ve skutečnosti pochází z šamanistických tradic kmenů předkřesťanské severní Evropy. Posvátná houba těchto lidí byla červeno-bílá houba amanita muscaria (muchomůrka červená). Tito lidé stavěli jurty z bříz. Byly podobné indiánským teepee, měli centrální komín, který sloužil šamanům jako vstup (pozn. při magických rituálech – doloženo v mnoha kulturách). Po sesbírání hub, které se nacházely pod posvátnými stromy, šaman jimi naplnil pytel a vracel se domů. Vstoupil do jurty komínem a podělil ty uvnitř těmito houbami. Santa se také obléká jako sběrač hub. Když byl čas sklizně hub, šaman se oblékl podobně jako dnešní Santa – červený oblek s bílou kožešinou a černými botami.“-Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

So, why do people bring Pine trees into their houses at the Winter Solstice, placing brightly colored (Red and White) packages under their boughs, as gifts to show their love for each other and as representations of the love of God and the gift of his Sons life? It is because, underneath the Pine bough is the exact location where one would find this ‘Most Sacred’ Substance, the Amanita muscaria, in the wild.” –James Arthur, “Mushrooms and Mankind”

„Tedy proč lidé přinášejí smrky do svých domů v zimním slunovratu, proč pod jejich větve pokládají barevné (červeno-bílé) balíky, které mají reprezentovat jejich vzájemnou lásku, stejně jako lásku nebeského Otce i Syna k nim. Je to proto, že pod smrky roste „nejposvátnější“ substance, kterou lze v divočině najít – amanita muscaria (pozn. muchomůrka červená – obsahuje halucinogenní látku DMT) James Arthur, “Mushrooms and Mankind”

„Santa’s famous magical journey, where his sleigh takes him around the whole planet in a single night, is developed from the ‘heavenly chariot’ used by the gods from whom Santa and other shamanic figures are descended. The chariot of Odin, Thor and even the Egyptian god Osiris is now known as the Big Dipper, which circles around the North Star in a 24-hour period. In different versions of the ancient story, the chariot was pulled by reindeer or horses. As the animals grow exhausted, their mingled spit and blood falls to the ground, forming the amanita mushrooms.” -Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

„Santova pověstná magická cesta, ve které ho saně berou na cest kolem světa v jediné noci, se vyvynula z „nebeského vozu“, používaného bohy, ze kterých se Santa a jiné šamanské figury odvozují (pozn. M. Eliade píše o možných vlivech mezopotámských vyspělých náboženstvích na sibiřský šamanimus, o přijetí motivu vozu a nebeské cesty ale nevím). Vůz Odinův, Thórův či dokonce vůz egyptského boha Osirise se identifikuje se souhvězdím Velký vůz, který obíhá okolo Severky ve 24. hodinovém intervalu. V některých verzích tohoto starověkého příběhu je vůz tažený soby nebo koni. Postupně se zvířata vyčerpávají a promísením jejich slin a krve, které padá na zem, vznikají mochomůrky červené (amanita muscaria).“ -Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

Reindeer were the sacred animals of these semi-nomadic people, as the reindeer provided food, shelter, clothing and other necessities. Reindeer are also fond of eating the amanita mushrooms; they will seek them out, and then prance about while under their influence … The effects of the amanita mushroom usually include sensations of size distortion and flying. The feeling of flying could account for the legends of flying reindeer, and legends of shamanic journeys included stories of winged reindeer, transporting their riders up to the highest branches of the World Tree.” -Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

„Soby byly posvátnými zvířaty těchto polonomádských kmenů, protože jim poskytovaly obživu, bydlení, ošacení a další nezbytné věci. Soby také rádi jedí mochomůrky, vyhledájí je, a poté se poskakují pod jejich vlivem… Účinek mochomůrky červené (amanita muscaria) se obvykle vyznačuje pocitem proměny tělesné velikosti a pocitem létání. Pocit létaní by se dal připisovat legendám o létajících sobech a legendy o šamanistických cestách zahrnují příběhy o okřídlených sobech, kteří přenáší své jezdce k nejvyššímu vrcholu Stromu světa. (pozn. tento Strom světa, nebo také osa světa – axis mundi -, byla uprostřed jurty, do které shora sestupoval šaman. Jednalo se tedy o sakrální prostor, kde kruh představuje svět a Stram světa umožňoval přístup to nadpřirozených sfér. Představu osy světa nalézáme na různých místech, zvlášť u severoamerických je uspořádání posvátné chatrče s otvorem ve střeše a sloupem uprostřed identická s sibiřskými a středoasijskými šamanskými jurtami).“ -Dana Larsen, “The Psychedelic Secrets of Santa Claus” Cannabis Culture, Marijuana Magazine, Dec 18th, 2003

(zdrojem citátů je stránka www.atlanteanconspiracy.com)

-ohlasy šamanizmu v moderní společnosti 🙂

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: