Skip to content

Cointelpro – likvidace disentu v USA

22/09/2010


Decade of Cointelpro Pt2 of 6
Decade of Cointelpro pt3 of 6
Decade of Cointelpro pt4 of 6
Decade of Cointelpro pt5 of 6
Decade of Cointelpro pt6 of 6

COINTELPRO byl program FBI v letech 1956-1971, zaměřený proti skupinám různého politického zaměření. Cílem bylo oslabit nejen radikální a potenciálně nebezpečné skupiny (nacistické a rasistické skupiny), ale i občanská hnutí: hnutí za práva černochů, amerických indiánů, žen, protiválečná hnutí, socialistická hnutí, atd. (zde je podrobný seznam všech cílů Cointelpro z Wikipedie), která nepředstavovala žádnou přímou hrozbu pro společnost. Dost bizarní je, že FBI údajně infiltrovala a šířila dezinformace mezi příznivci teorie UFO (o tzv. „kognitivní infiltraci“ těchto skupin také zde). Jestli je to pravda, je to dnes obzvlášť relevantní pro hnutí za pravdu o 9/11 – a mnoho seriózních lidí z tohoto hnutí na to upozorňuje – protože je snadné jej zdiskreditovat tím, že mu bude vyčítáno neserióznost, fantasmagoričnost apod.. Zákroky proti občanským sdružením byly často pouze politicky motivované. Mezi ilegální aktivity patřilo monitorování kulturních aktivit černošské komunity (časopisy, hudba, divadlo, komedie, literatura, workshopy), shromažďování informací o psychologických profilech černošských leaderech a celebritách. Kromě šikany či skutečné fyzické likvidace měli agenti FBI i mnohem rafinovanější metody, jak poškodit jednotlivá hnutí, či aktivisty, a to např. využíváním jejich slabostí. Zde vidíme, jak sofistikovaný program byl, a kolik energie do něj FBI vložila. Informace o sledování, infiltraci, monitorování a násilí FBI proti černošským hnutím v uvedeném dokumentárním filmu jsou dosti podrobné. Méně mi je známo  o akcích proti protiválečným hnutím, což je vzhledem k tomu, že jde o dobu války ve Vietnamu dost relevantní téma. Dalším důležitým tématem jsou akce proti demokratickým levicovým hnutím, které se snažily o sociální změny. Je jasné, že Cointelpro mělo sloužit pro udržení stávajícího společenského řádu a „osvícení“ vůdcové by nepřipustili, aby se společnosti (zvlášť sud střelného prach, kterým byly USA v 60. letech) dostalo do rukou příliš demokratické moci. Myslím si, že pokud byly snahy o potlačování černošského hnutí  největší, bylo to proto, že představovalo největší hrozbu pro establishment (možná to hodnotím příliš pod dojmem dokumentárního filmu Decade of Cointelpro), a akce proti dalším hnutím byly intenzivní přiměřeně tomu, jak si establishment představoval, že jsou pro něj nebezpečné. Výše uvedený film se také okrajově zabývá zavražděním Martina Luthera Kinga a Malkoma X. Oba byly cílem Cointelpro a zvlášť u Kingovy vraždy nacházíme podivné okolnosti, které by mohli dokazovat spiknutí v americké vládě proti Kingovi, jako je například odvolání ochranky před jeho vraždou. Velkou otázkou zůstává, jestli v Americe či jiných samozvaných svobodných státech vlády v podobných aktivitách pokračují, což by s přihlédnutím k možnostem dnešní technologie bylo pravděpodobně x-krát sofistikovanější, ale to už je téma na jiný příspěvek… Jediný podrobnější článek v češtině na téma potlačování občanských sdružení tajnými službami v USA jsem našel na stránce http://www.bushka.cz:

Co byl program COINTELPRO?

COINTELPRO byl tajný program FBI, který měl zbrzdit nárůst protestních hnutí, vzniklých v šedesátých letech v USA. Jeho cílem však nebyli pouze nepřátelští špióni, jak by se mohlo podle jeho názvu zdát („Counterintelligence Program“, v češtině „Kontrašpionážní program“). FBI se tímto způsobem prostě rozhodla zlikvidovat „radikální“ politickou opozici v USA. Když selhaly tradiční způsoby represe (nátlak, šikanování a stíhání pro politické zločiny), jež naopak přispěla ke stoupajícímu hnutí odporu, FBI vzal zákon do svých rukou a v tajnosti, s použitím násilí sabotoval ústavou chráněné politické aktivity. Sledování podezřelých osob bylo tím nejmenším, a použité metody by se daly přirovnat k domácí verzi tajných akcí, jimiž se po světě tak smutně proslavila CIA.

Jak jsme se o něm dozvěděli?

Program COINTELPRO byl odhalen v březnu 1971, když došlo k úniku tajných spisů z jedné služebny FBI a jejich předání médiím. Následující soudní procesy, žádosti o svobodný přístup k informacím a veřejné zpovědi bývalých agentů ještě tato odhalení rozšířily a schylovalo se k pořádnému skandálu (pozn. aktivity FBI byly vyšetřovány tzv. „Church Committee„, komisí ustavenou americkým senátem pro vyšetřování aktivit zpravodajských služeb na území USA, záznam z jednoho slyšení najdete ve výše uvedeném filmu). Aby se zabránilo ještě větším škodám a obnovila se legitimita vlády silně otřesená válkou ve Vietnamu a skandálem Watergate, americký Kongres a soudy donutily FBI odhalit část toho, co dělala a slíbit, že se to již nebude opakovat.

Jak fungoval?

FBI v tajnosti instruovala své pobočky po celé zemi jak uplatňovat schémata mající za cíl „zmást, zdiskreditovat, rozbít a jinak zneutralizovat“ specifické osoby a skupiny. Byla povzbuzována úzká koordinace s místní policií a prokuraturou. Nejvyšší autoritou byli vysocí úředníci FBI ve Washingtonu, kteří požadovali, aby „v žádném případě nedocházelo k poškození pověsti FBI“. Bylo schváleno více než 2000 individuálních akcí. Dokumenty odhalují tři typy metod:

[*] – 1. Infiltrace: Agenti a informátoři měli za úkol nejen donášet na politické aktivisty, ale jejich hlavní funkcí bylo je diskreditovat a narušovat jejich aktivity.
[*] – 2. Jiné formy nátlaku: FBI i policie používali i psychologický nátlak přicházející z venku prostřednictvím zfalšovaných publikací, podvržené korespondence, anonymních dopisů a telefonátů, aj.
[*] – 3. Obtěžování, zastrašování a použití násilí: Vyhrožovalo se vystěhováním z bytu, ztrátou zaměstnání, vloupáním, vandalismem, předvoláním před velkou porotu, uvalením vazby na základě falešné záminky, podvodnou žalobou či fyzickým násilím nebo k těmto činům přímo docházelo za účelem zastrašení aktivistů a zastavení činnosti jejich hnutí. Vládní agenti buď svou účast v těchto akcích skrývali, nebo si pro ně vymysleli legální záminku. V případě černošských a indiánských hnutí byly tyto útoky – včetně přímých politických vražd – tak rozsáhlé a zrůdné, že se dají označit jako státní terorismus.

(pozn. podrobnosti o metodách FBI v potlačování disentu: http://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO#Methods)

Proti komu byl program namířen?

Nejintenzivnější operace byly namířené proti černošským hnutím, především proti straně Černých panterů. To bylo následkem jednak rasismu policie a FBI, ale zároveň i nedostatku materiálních zdrojů potřebných k účinné obraně na straně černošské komunity a tendence médií – a obecně i bělochů – ignorovat či tolerovat útoky na černošská seskupení. Také se zde odrážely obavy establishmentu z černošských hnutí pro jejich militantnost, širokou místní základnu, mezinárodní podporu a jejich historickou úlohu v protestních hnutích šedesátých let. Potajmu se však útočilo i na mnoho jiných aktivistů, kteří brojili proti americké intervenci v zahraničí nebo se organizovali na podporu rasové, sexuální či třídní spravedlnosti na domácí půdě. Cílem útoků nebyli zdaleka jen ti, kteří používali fyzické násilí nebo vzali do rukou zbraně. Martin Luther King, David Dellinger, Phillip Berrigan a další leadeři pacifistických hnutí byli první v řadě, stejně jako projekty pod přímou ochranou americké ústavy, jako byly například alternativní noviny.

Černí panteři se dostali na řadu v době, kdy se jejich činnost soustředila na zajišťování bezplatného stravování a lékařské péče a kontroly jejich komunity nad školami a policií, a zbraně nosili pouze jako symbol sloužící k odstrašení. Byl to právě terorismus FBI a policie prováděný pomocí ozbrojených útoků, jež později sloužily jako zdůvodnění pro proti nim namířené represi, který tehdy Pantery donutil k sebeobraně.

FBI později zveřejnila ještě šest oficiálních kontrašpionážních programů: Communist Party-USA (1956-71); „Groups Seeking Independence for Puerto Rico“ (1960-71); Socialist Workers Party (1961-71); „White Hate Groups“ (1964-71); „Black Nationalist Hate Groups“ (1967-71); a hnutí „New Left“ (1968- 71). Pozdější operace byly namířeny proti proti-válečným, studentským a feministickým seskupením. Označení „Black Nationalists“ se ve skutečnosti týkalo Martina Luthera Kinga, většiny hnutí za občanská práva a hnutí Black Power. Program „White Hate“ fungoval především jako zástěrka pro podporu Kukluxklanu a podobných ultrapravicových organizací, které od FBI dostávaly finanční podporu a informace pokud se jejich útoky soustředily na cíle programu COINTELPRO. Dokumenty FBI rovněž odhalují tajné akce proti Indiánům, mexickým, filipínským přistěhovalcům, Američanům arabského původu a jiným aktivistům, pro které nebyl vypracován zvláštní kontrašpionážní program.

Jaké měl výsledky?

Je velmi obtížné celkově posoudit dopad programu COINTELPRO vzhledem k tomu, že stále ještě neznáme plný rozsah jeho akcí (zvláště proti takovým stěžejním osobnostem jako byli Malcolm X a Martin Luther King), a že ještě nebyla provedena obecně přijatelná analýza šedesátých let. Je však jasné, že:

[*] – Program COINTELPRO změnil pohled veřejnosti na radikální seskupení v tom smyslu, že napomohl k jejich izolaci a k legitimizaci proti nim namířené represe.
[*] – Přispěl k oslabení těchto seskupení a téměř znemožnil, aby se nezkušení aktivisté z šedesátých let poučili ze svých omylů a vybudovali silné a přetrvávající organizace.
[*] – Jeho násilné útoky a skrytá manipulace dohnaly některá nejodhodlanější a nejzkušenější seskupení k přechodu do ilegality a k ozbrojeným akcím, což nakonec vedlo k jejich izolaci a k ztrátám na životech jejich členů.
[*] – Programu COINTELPRO se často dařilo své oběti přesvědčit, že si za vše mohou samy nebo že vina je na ostatních aktivistech, a zanechal tak dědictví cynismu a beznaděje, které přetrvává dodnes.

Díky tomu, že operace probíhaly tajně, FBI a policii se podařilo oslabit domácí politickou opozici aniž by otřásli víru většiny Američanů v to, že žijí v v právním státě s demokracií a se svobodou slova.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: