Přejít k obsahu webu

Školné a terciální vzdělání – brožura iniciativy Vzdělání není zboží!

21/10/2010
View this document on Scribd

Držíte v rukou brožuru, která vznikla na popud iniciativy Vzdělání není zboží!. Nese název Proč nezavádět školné. Po jejím přečtení se možná zeptáte, proč se přímo problematikou školného zabývá pouze jediný text (který dal navíc brožuře jméno), jehož autorem je Jan Keller. Pro zodpovězení této otázky použiji výrok dalšího z přispěvatelů, a to Stanislava Štecha. Ve svém projevu na demonstraci proti školnému v červnu 2010 v Praze řekl, že školné je jen ja­kýmsi symbolickým průlomem, jenž má připravit k realizaci reformu terciárního vzdělávání podle neoliberálního střihu. V době, kdy byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, tomu bylo jinak. Již tehdyse ale připravovala reforma terciárního vzdělávání, která se od té dnešní příliš neliší. Idea této reformy byla představena prostřednictvím reformního dokumentu – tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání –, kde se se školným plně počítalo a jejíž obsah je dodnes aktuální. Pan Liška se vehementně bránil a říkal, že za jeho úřadování se školné rozhodně nezavede, odsouval ho na žebříčku priorit kamsi na spodní příčky. Dnes se karta obrací a zavedení školného je jakýmsi klíčem k provedení ostatních reformních kroků, které jsou v Bílé knize obsaženy, a nikoliv něčím, co je jen pouhou jejich součástí. Současná vláda tak podle pořekadla „nepotřebujete sedm klíčů od sedmi bran, stačí vám klíč jediný a víte, že brány jsou otevřené“ poma­lu a v tichosti vstupuje do již rozjetého vlaku mezinárodního trhu se vzděláváním, kde se vzdělání, ve své institucionalizované formě, stává produktem určeným k prodeji, zbožím. Na nás je pokusit se jim tento klíč neposkytnout. Komodifikace vzdělání je jedním z mnoha kroků neoliberálních vlád, které usilují o zničení zbytku veřejného prostoru a občanských práv pod falešnou záminkou zodpovědného hospodaření. Školné tak nabývá symbolického charakteru. Nejde ani tak o to, jak bude vysoké nebo jakým způsobem se bude vybírat. Jde především o princip, o to, co pro nás vzdělání znamená, čím je a čím by podle nás být mělo.
Iniciativa Vzdělání není zboží! vznikla v březnu 2010, v době mezinárodního měsíce protestů proti komercionalizaci vysokého školství. Zúčastnili se ho demonstrující z více než 15 států z celého světa. Součástí tohoto měsíce se stal i akční týden proti reformám tzv. boloňského procesu, který byl svolán na 11. a 12. března. Cílem boloňského procesu, formulovaného v Boloňské deklaraci z června 1999, je vytvoření jednotného prostoru evropského vysokého školství a jeho rozvoj. Má zajistit atraktivnost a konkurenceschopnost evropského vysokého školství ve světovém měřítku a zvýšit „konkurenceschopnost“ jeho absolventů na světovém trhu práce. V podstatě se jedná o snahu smazat téměř veškerá „národní“ a lokální specifika jed­notlivých univerzit. Celý tento proces dokonce často vede i ke smazání specifik v ohodnocování humanitních oborů a přírodně technických oborů. To může vést až k jejich zániku nebo výrazné podfinancovanos­ti. Do boloňského procesu je zapojeno 46 zemí, mezi kterými jsou jak členové EU, tak země mimo EU. Reprezentanti těchto států se schází každé dva roky a diskutují o úspěšnosti a dalším postupu v reformě vysokého školství. Boloňská deklarace navazuje na dva předešlé do­kumenty, a to na Magnu Chartu evropských univerzit z roku 1988 a na Sorbonnskou deklaraci z roku 1998. Na rozdíl od nich ale zvýrazňuje ekonomickou roli univerzit oproti tradičnímu chápání univerzit jako institucí na vytváření, ověřování a hodnocení kultury, potažmo svo­bodných institucí na hledání pravdy. Mezi nejvýznamnější změny, které byly v rámci boloňského procesu zavedeny, patří přijetí systému srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělání: bakalář, magistr, doktor, vypracování systému kreditů atd.
Iniciativa VNZ! se zabývá především kritikou připravované reformy českého vysokého školství, ale to se samozřejmě neobejde bez studia situace v zahraničí, kde jsou již mnohé, anebo dokonce všechny zde chystané reformní kroky aplikovány. Iniciativu tvoří především stu­denti. Má za sebou již několik demonstrací, přednášek a veřejných akcí. Pomocí této brožury chceme přispět k otevření veřejné dis­kuse o smyslu a úloze vysokých škol. Domníváme se, že reforma tak důležité instituce, jakou je univerzita, nemůže proběhnout bez širší celospolečenské rozpravy. Tím však naše snahy nekončí, další naší aspirací je samozřejmě této reformě zabránit.

komentáře 3 leave one →
  1. Rád bych si to přečetl, permalink
    02/11/2010 09:09

    ale registrovat se proto na Ksichtoknihu nebudu ani omylem. Proč se text nedá stáhnout *normálně*?!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: